Sierpień 2022

Dziesiąta, jublieuszowa edycja

Ideą tegorocznej edycji jest przedstawienie bogatego dorobku artystycznego kompozytora.
Chcemy to osiągnąć przez organizację trzydniowego wydarzenia, na które składać się będzie koncert poświęcony twórczości chóralnej,
dzień warsztatowy i koncert finałowy z udziałem Gościa Specjalnego.